Motorola 68HC11 EVBU

Motorola 68HC11 EVBU Universal Evaluation Board and MCU 68HC711
Manufacturer: Motorola
SKU: HC11EVBU_TX21

Contact us. Call for info, . . .

Tento produkt je již zastaralý a je vhodný pro sběratele. Bez záruky funkčnosti.

This product is obsolete and is suitable for collectors. Without guarantee of functionality.

68HC11 EVBU Universal Evaluation Board

MCU 68HC711