l
Email New 3.9. 2006 Project CAN bus for PPC LOOX C550 New 1.10.2006 BizTalk 2006 first. app New 06.03.2004 LPT1 Kernel driver in C New 31.12.02 PC Rack 19" PCI-1711 Linux

Old version

20.03.2004 Z Linuxu nejde stisk navig. tlačítek Konqer. ale jo :-( .Nevím ještě jak C# upravit. Volte Old version
Autor, (Rádoby Web Designer) ,Programmer C# C++ and Administrator Pavel Pindora (c) 2000 web version 4.0/10.2006
-------Top visit-------
3DOT OpenGl
TCP Socket Pocket PC
Vizualizace a DOS
VisualProg
Aplikace Atmel
Linux a Sběr dat
Kernel v jazyce C
created on Microsoft Visual C#